Ankara Büyükşehir Belediyesi

Kent Hizmetlerinde Kadın İhtiyaçları Anketi

Kadınlara Yönelik Kent Hizmetlerinde İhtiyaç Analizi Araştırması
Demografik Bilgiler:
BELEDİYE HİZMET KALİTESİ BOYUTLARI ÖNEM (BEKLENTİ) DÜZEYİ Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik yaptığı faaliyetlerin hizmet binaları modern görünüşlüdür
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik faaliyetlerinden sorumlu personelleri titiz ve itinalıdır
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin genel olarak hizmet binaları dezavantajlı kişilerin kullanımı da gözetilerek yapılmıştır
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik çalışmalar yapmaktadır ve çalışmalarını geliştirmektedir
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik faaliyetlerde adil bir tutumdadır
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınların sorunlarını çözümler
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik faaliyetleri hakkında halkı bilgilendirir
Ankara Büyükşehir Belediyesi kadınlara, kadınlara yönelik faaliyetlerinden yararlanma yollarını gösterir
Ankara Büyükşehir Belediyesi kadınların görüşlerine değer verir
Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları her zaman kadınlara yardım etmeye isteklidir
Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları her zaman kadınlara güler yüzlü ve kibar davranır
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kadınların şikayetleri ilgili birime kolayca iletilir
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kadınlara dair hizmetlerin araç ve gereçleri yeterlidir
Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları kadınların sorunlarını çözebilecek bilgiye sahiptir
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik yaptığı faaliyetlerin hizmet binaları yeterlidir
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik hizmetlerden; Haberdarım Deneyimledim /
Bilgi Sahibiyim
Hizmet performansı değerlendirmeniz
(1 en düşük; 10 en yüksek)
Kadın Danışma Birimi
Kadın Çalışmaları Sosyal Medya Hesapları ve Takibi
Kadın Sağlığı Eğitimleri
Kadın Sığınma Evleri
Kadın Lokali
Meslek Edindirme Kursları (Bel-Mek)
Şiddet Yardım Hattı
Güvenli Durak Duraksız İndirme
Mor Haritam
Kreş ve Çocuk Kulübü
BELEDİYE HİZMETLERİ KATILIM DÜZEYİ